нд. юли 21st, 2024

Стената на срама

Училищни власти, лекари и работодатели все по-агресивно и настойчиво  предлагат да подпишете „информирано съгласие“, за да се въведат и приложат мерките за инвазивни и неинвазивни медицински интервенции. Очакваме новата вълна на убеждаването  да включва нови методи за натиск за подписване на информирано съгласие. В документите, които ви дават да подпишете, няма вариант за изразяване на несъгласие и така сте лишени от възможността да изразите свободно волята си, без върху вас да е упражнен натиск.

Ние изготвихме документи от по една страница, които може да използвате пред училищните власти или лекарите, за да ги информирате самите вие за следното: несъгласието си; как и по кой закон, изпълнявайки незаконосъобразна заповед, длъжностното лично ви нанася вреди и не се освобождава от персонална отговорност при настъпването им; към кого ще бъдат насочени административните, финансовите и съдебните ви претенции, при положение, че държавата ви налага мерки, а е освободила производителите на медицински препарати и медицински изделия от отговорност.

Може да ги свалите от линковете и да ги връчите на ръка на адресатите, да им ги изпратите с Български пощи или по куриер, както и да ги информирате устно с прочитането им, подкрепено с подпис на свидетел върху документа и отбелязване, че адресатът е информиран устно за съдържанието в присъствието на свидетел. Дори да им прочетете текста без присъствие на свидетел, лицето ще сме смята отново за информирано.

Последният трябва да се подпише срещу имената си, положени на документа след текста. В случай,че откаже да се подпише, вие се подпишете пред него и напишете името на лицето, неговата длъжност и къде работи.

Не се страхувайте да се изправяте и защитавате. Само който се е изправил е успял да продължи напред.

1.Документ до директори/учители: изтегли ОТТУК

2. Документ до лекари: изтегли ОТТУК

Можете да ни изпратите информация, кои учители или лекари сте информирали. Ние ще качим информацията на сайта и така всеки ще знае кои са учители или лекари са били информирани на какво подлагат децата/пациентите си.