нд. юли 21st, 2024

Начало

Добре дошли!

Добре дошли на сайта coronerbg.com! Предназначението на този сайт е да информира обществото ни реално по отношение на:

1. Страничните ефекти получени при хората, участващи в експеримента наричан „ваксинация“.

2. Разобличаване на едностранността на информацията представяна на обществото от основните електронни медии.

3. Динамика на процесите в България и в света за насадената ни така наречена „пандемия – COVID -19“

4. Натрупване на данни за евентуално бъдещо разследване на действията на властите, които управляват или са управлявали процесите при и по време на обявената Извънредна Епидемична Обстановка.

5. Последствия от въвеждане на допълнителни разпоредби ограничаващи или принуждаващи гражданите на  България към действия против волята им или против здравето им.

6. Връзка и взаимодействие на НПО и групи от граждани за достоен живот и противопоставяне на антидемократичното и антихуманно поведение на властите базирано на страха и подчинението на принуди без легитимност.

Тези цели, считаме че може да постигнем само с ваша помощ. Използвате контактните форми в сайта, за да ни споделите ваш личен опит след участие в инжекционния експеримент или да ни разкажете какво е сполетяло ваши близки, познати, роднини или приятели.

Можете да ни споделяте документи, видеа, истории или епикризи и всичко, което считате, че може да бъде от полза за да намерим истината в тази ненормална обстановка.

България е единствената страна , в която няма стройна система за докладване на странични реакции или нови болестни състояния след приложение на експерименталните препарати срещу КОВИД–19 . Групата, която създаде и ще поддържа този сайт е изцяло от доброволци, които почувствахме морално задължение за неговото създаване.

Финансирането е изцяло от доброволчески труд и лични средства. Ще сме благодарни на всяка помощ, както финансова, с отделено време или със съвет, за да извадим на бял свят до всеки мислещ човек истината, базирана на факти , а не на пропаганда.